Szanowni Państwo!
biuro rachunowe łódź

Prowadzona przeze mnie kancelaria działa od 1993 roku - już 26 lat świadczy usługi doradztwa podatkowego oraz rachunkowo-księgowe.

Jestem wpisana na listę doradców podatkowych, posiadam także uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego oraz rachunkowości i zarządzania finansowego.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą kancelarii oraz do kontaktu.

Barbara Kołczyńska

Moje kwalifikacje
 • Uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych od 2000 r.,
 • Wpis na listę doradców podatkowych w 1997 r.

Wykształcenie

 • 1997 - 1998   Uniwersytet Łódzki, studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i zarządzania finansowego,
 • 1996 - 1997   Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Kadr Resortu Finansów w Warszawie, kurs przygotowawczy do egzaminu państwowego uprawniającego do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego,
 • 1996 - 1997   Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, kurs dla kandydatów na głównych księgowych,
 • 1995 - 1996   Uniwersytet Łódzki, studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego,
 • 1977 - 1983   Politechnika Łódzka, studia magisterskie na kierunku Konstrukcje budowlane i inżynierskie.

Doświadczenie zawodowe

 • od 1993 - Działalność gospodarcza pod firmą Kancelaria Doradztwa Podatkowego Barbara Kołczyńska.
Oferta

Doradztwo podatkowe

 • udzielanie porad, opinii, wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych,
 • reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi wszystkich instancji oraz przed Sądami Administracyjnymi,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów z dochodami nieujawnionymi,
 • doradztwo w zakresie opodatkowania spadków i darowizn.

Międzynarodowe prawo podatkowe

 • unikanie podwójnego opodatkowania,
 • opodatkowanie przedsiębiorstw powiązanych,
 • opodatkowanie dywidend,
 • opodatkowanie należności licencyjnych,
 • opodatkowanie odsetek,
 • problemy rezydencji podatkowej.

Spółki kapitałowe

 • doradztwo podatkowe przy zakładaniu spółki oraz konstruowaniu umowy spółki,
 • tworzenie systemu rachunkowości przedsiębiorstwa,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych ( także w wersji angielskiej)
 • sporządzanie wszelkich wymaganych przepisami prawa podatkowego deklaracji, zeznań, informacji podatkowych,
 • sporządzanie analiz ekonomicznych i raportów zgodnie z wymogami klienta (także w wersji angielskiej).

Deklaracje Intrastat

 • sporządzenie deklaracji statystycznych INTRASTAT w przywozie i w wywozie,
 • wysyłanie deklaracji INTRASTAT do Izby Celnej w Szczecinie.

Ceny transferowe

 • sporządzanie dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi zgodnie z art. 9 a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • opiniowanie i analiza umów handlowych zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi w zakresie konsekwencji podatkowych, w szczególności przepisów o cenach transakcyjnych,
 • pomoc w trakcie postępowań kontrolnych dotyczących cen transakcyjnych,
 • pomoc w trakcie procedury wzajemnego porozumiewania w sprawach ustalenia cen transakcyjnych, metodologia kalkulacji cen transakcyjnych.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • doradztwo podatkowe w zakresie wyboru formy opodatkowania,
 • analiza opłacalności: zryczałtowany podatek dochodowy, karta podatkowa, podatek liniowy czy zasady ogólne,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów wraz z ewidencjami wymaganymi przepisami prawa podatkowego,
 • sporządzanie rejestrów VAT, deklaracje VAT,
 • deklaracje VAT UE.

Ryczałt ewidencjonowany

 • doradztwo podatkowe w zakresie wyboru formy opodatkowania,
 • analiza opłacalności: zryczałtowany podatek dochodowy, karta podatkowa, zasady ogólne, liniowy podatek dochodowy,
 • sporządzanie rejestrów VAT, deklaracje VAT,
 • deklaracje VAT UE.

Najem

 • doradztwo podatkowe w zakresie wyboru formy opodatkowania dochodów z najmu niebędącego działalnością gospodarczą,
 • analiza opłacalności: zryczałtowany podatek dochodowy czy opodatkowanie na zasadach ogólnych, opodatkowanie jednego lub obojga małżonków,
 • składanie oświadczeń o wyborze lub zmianie formy opodatkowania,
 • ustalanie dochodów z najmu z uwzględnieniem amortyzacji,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych miesięcznych i deklaracji rocznych.

Kadry i płace

 • obliczanie wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • rozliczanie urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych,
 • obliczanie podatku dochodowego od wypłat dokonanych,
 • deklaracje ZUS miesięczne, rejestracja, wyrejestrowywanie pracowników z ZUS,
 • deklaracje PIT 11, PIT 40, IFT - 1 R.
Współpraca
 • Obsługę każdego klienta prowadzę zawsze osobiście, co gwarantuje pełną dyskrecje i najwyższy profesjonalizm.
 • Kancelaria wykonuje usługi na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej z Klientem.
 • Klient dostarcza dokumenty w ustalonym terminie - osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną. Możliwy jest również odbiór dokumentów z siedziby Klienta.
 • Klient ma zdalny dostęp do swoich danych przez internet w systemie OPTIMA.
 • Wyniki finansowe oraz wszelkie informacje przekazuję pocztą elektroniczną.

biuro rachunkowe Łódź - oferta
Cennik

Ceny usług świadczonych przez Kancelarię ustalane są w indywidualnie i zależą między innymi od liczby dokumentów księgowych, formy organizacyjnej firmy i liczby pracowników. Ceny usług doradztwa podatkowego określane są w oparciu o złożoność sprawy.

Ceny usługowego prowadzenia ksiąg są następujące:

 • Księga przychodów i rozchodów i VAT od 120 zł netto
 • ewidencja podatku zryczałtowanego i VAT od 100 zł netto
 • rozliczanie podatkowe i ZUS pracownika od 30 zł netto
 • Księgi handlowe od 400 zł netto
Kontakt
Kancelaria Doradztwa Podatkowego
mgr Barbara Kołczyńska

94-224 Łódź, ul. Tobruk 7

tel. 601 35 00 12

email:  
Biuro czynne w godzinach:

pon-pt: 9:00-18:00, sob: 9:00-13:00

Proszę o uzgadnianie terminu spotkania
telefonicznie lub pocztą elektroniczną.